Start

RESULTAT

INSATS

KOMPETENS

 

 

TJÄNSTER

 

 

Tjänsterna baseras på erfarenheter från Sales Management.

Centralt är frågorna Varför, Vad, Hur, När, Var, Vem, Vilka?

Och - naturligtvis - med vilka resurser?

 

Individuell coachning

 

Individens fulla potential

Förhållningssätt

Fokus

Sales Management

 

Resultat

Skalbarhet

Framförhållning

 

Bygga team

 

Ensam är inte starkast

Interna beroenden

Gruppdynamik

 

METOD

 

 

Det tänkta slutresultatet är ledstjärna.

 

Vilket RESULTAT ska vi uppnå?

VARFÖR?

 

Försäkrar oss om att vi förstår målbilden och nuläge innan vi föreslår åtgärder.

Först FÖRSTÅ - därefter göra sig FÖRSTÅDD

 

Vilka INSATSER kommer att krävas för att nå önskat resultat?

HUR?

 

Vilka förmågor, egenskaper och kompetenser behöver INDIVIDEN och TEAMET besitta för att insatserna skall ge önskat resultat?

MED VILKEN KOMPETENS?

 

RESULTAT = INSATS x KOMPETENS

 

AURENTIUM AB

 

Ensam är inte starkast!

 

Tillhandahåller konsulttjänster för förbättrat resultat genom sales management, interim management, individuell coachning och att bygga team.

Nyheter

 

Aurentium AB tecknar avtal med marknadsledande bolag inom vägburen lasthantering.

Feb 1, 2019

Kontakt

 

Email: joakim.karlson@aureum.one

 

Tfn: +46 70 314 32 29

Copyright @ All Rights Reserved